Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

IX.

Ní leanta na , síos ; a go ar Éirinn, d’Éirinn, agus : óir is , na , ann, agus mar sin, eolas i nó i Éireann . Agus Cambrens, ais barántas ar , is dall nó daoi dó, mar gur Dé Danann gan , agus go trí i gceannas Éireann, agus go naoi i Éireann; agus é iar ais Éireann síos, í í, agus na go cinnte mar , go í. Measaim go aige i Éireann do , é le ar a linn féin, agus ar a : agus fós is gearr an uain aige ar Éireann, go gan dul go ; agus ar gan , cuid ar ’ dó féin, Bertram .

Uime sin, agam cibé ar , agus ar na seo a lorg, an ar a , óir , agus drong óg; mé agus tuigim an , agus ní iad, agus dá , ní iad. Ní ar ná ar droinge ar a , ná ar , ná , na hÉireann , gur na hÉireann , agus foirne í, do i , gan : agus measaim córaide mo ar ar an , ar is . Cibé mór a , go le ag iomad molta mar , agus mé féin .

, , go moltar an fonn ar Éirinn, an , agus is leis sin mise na seo ar , ar na . Dá , trá, a féin ar , ní as i iad i dtrí , mar atá, i , i , agus daingean : agus an Éireann, ní a , go na hEorpa , agus go gur Éire Eoraip; agus fós go go na [agus] sin gur sí foirne , , , go , go , agus go hAlbain, mar is as an atá ag an , , agus i : agus an Éireann, is go , go i treas é, do uaisle, eaglaise, agus Éireann; agus ó , ar eaglaise [é]. a sin ar na seo síos, atá fós, mar atá ; Saltair , Cormac mac (rí agus ); na ; Fionntain i ; Saltair na Rann, Céile Dé; ; na gCeart, Beinén mac ; , i ; Moling, agus Molaga. Ag síos suim na , mar atá, an , na , Réim , na , , , , an Cóir , an , na , agus an Dallán Forgaill go grod i . fós iomad eile , na , mar a mórán , mar atá , , na , , , na , Léana, , Tualaing, agus mórán eile . Is móide fós is Éireann , mar ag na hÉireann, agus ó Éireann ag aon , agus uaisle agus eaglaise Éireann ó aimsir go haimsir. Is móide, mar an , is an atá ann, agus, fós, air le . Óir, go ag Éireann seal, an oiread ag an , gur suim an , iomad na . , ní mar sin do eile na hEorpa, gur , Galli, Goti, , , Saraceni, agus a i dtugadar : , Éire , , caibidil , mar a n-abair, ag ar Éirinn: – “ Éire saor ó ó an uile .” As is go Éire saor ó a agus a ; agus ní mar sin eile Eoraip. Uime sin measaim córa do Éireann do eile Eoraip, agus fós mar le , agus le Éireann é, ó aimsir go haimsir.

, tuig, a , go mé malairt ar an i beagáin págánta na hÉireann mar síos Réim , agus atá é; agus is é is sin ag le ó go , ar iad. eile fós atá agam, go go do , mar atá Síorna , trí , agus go linn i go Síorna céad Éireann, agus dá gcuirinn síos a i trí , ní mé. Uime sin, agus , an rainn atá , tugann do agus , mar . caoga do , : óir , rí , do , , ar ar i a , agus hainnir ; agus ar dó, agus iar , is í , agus air. Mar sin, dá dtugainn caoga do , sise trí , an tan clann do , agus ó féidir , i caoga . Mar sin, ar eile, malairt ar beagáin Éireann : measaim na an seo , na droinge , gan : agus mar Éireann do gan an treas ar an , agus go dtugadar an faill , iar an tearmainn agus an ó an ar bun; agus fós mar idir agus , ar na gcur ó , agus ó an ó aimsir go haimsir.

Agus dá an atá ag cuid an aimsire atá ó go , is é, gur beag na hEorpa uile ar na haimsire . a sin ar an na seo síos: —

Ar dtús na : —

Baalsederhelm, 3518: na Talmudisti, 3784: na , 3760: Nahsson, 3740: , 3786: , 4058: , 4192.

na : —

Metrodorus, 5000: Eusebius, 5190: , 5476.

na : —

Sanctus Hieronimus, 3941: Sanctus Augustinus, 5351: Isidóir, 5270: Orosius, 5199: Béda, 3952: , 5984.

[Ag an dá agus trí ar na , maille an na daoine lean iad lorg , ar na ó an go , gcúig , .i. ó go , 2242, go 942, ó go , 940, ó go na , 485, go [590]: — Summa 5199: is uime na daoine lean an dá an n-aimsir féin, an aimsir seo, 5199, ó go : agus is na an dá , , Eusebius, ó an go , 5199; Orosius, , go ó go , 3184, agus ó go , 2015; agus is í a suim araon, 5199. S. Hieronimus Tituis, d’aois an go . , (), Augustinus caibidil dara ‘de ,’ ó an go . sin araon, go leis an seo, ó an go naoi ar ar ar . eile ar an , an “Martirologia” , iomláine na , ó go , cúig , céad, , agus a naoi.]

Agus mar na seo ar na haimsire atá ó go , ní ag cuid na hÉireann ar an . , ní is mó an drong , caoga, , aimsir ó go ; agus is is mian liom an is i na , na , na , agus na i an cinnte féin.

orm, as a dtugaim iomad rann mar ar an as an , air é is sin gur an suim iomlán an i , malairt ar an é, agus fós is mó do leis na é: óir is i Saltair na ar Éireann féin, agus Saltair mic , agus Saltair na Rann Céile Dé: óir, mar is ionann ‘salm’ agus duan nó dán, is ionann saltair nó ‘psalterium’ agus duanaire, iomad ; agus i atá agus smior an , measaim mar air, ag ar an . Is uime go minic i gcoinne na linn, go an , gur gur an , agus go minic, , aon go .

drong aon duine go . air sin, do iad féin go , , ó aimsir i , go mbídís a nglúine , agus a ndála i go Éireann, mar is as an síos: agus fós , i ar a ; agus fós a gan a malairt i , agus an síos an , . Ag síos ó , mar a ar an mBreatain go , as a an do an ; agus is é ainm an Asser: ag ainm an sin — Aelfred, mac , Egbeirt, Etalmuind, Eafa, , Ingild, , , , , , , , , Elesa, , , , Uodein, , , , , , , , Sceldua, Eremoid, Itermoid, Atra, , , Iafeit, Naoi, ⁊ c., ⁊ c.

[Ag , nó Forais Feasa ar Éirinn, mar a suim Éireann go : atá agus a Éireann, agus a hiliomad le Céitinn, sagart agus ; mar a suim Éireann ó go Gall: agus cibé go ar Éirinn éis , mórán , d’eagla an tsuim seo , iad uile obair, ar a a gcur .]

an : an dála Éireann ó go ; agus an dara ó go Gall, nó an am .

ar Éireann, : agus dá leis dtugaim uaim, is mo . Uime sin, cead aige, agus agam, má dul n-abraim , óir má ann, ní ó ó aineolas atá.

go bás,
CÉITINN.

IX.

Ní leanta na , síos ; a go ar Éirinn, d’Éirinn, agus : óir is , na , ann, agus mar sin, eolas i nó i Éireann . Agus Cambrens, ais barántas ar , is dall nó daoi dó, mar gur Dé Danann gan , agus go trí i gceannas Éireann, agus go naoi i Éireann; agus é iar ais Éireann síos, í í, agus na go cinnte mar , go í. Measaim go aige i Éireann do , é le ar a linn féin, agus ar a : agus fós is gearr an uain aige ar Éireann, go gan dul go ; agus ar gan , cuid ar ’ dó féin, Bertram .

Uime sin, agam cibé ar , agus ar na seo a lorg, an ar a , óir , agus drong óg; mé agus tuigim an , agus ní iad, agus dá , ní iad. Ní ar ná ar droinge ar a , ná ar , ná , na hÉireann , gur na hÉireann , agus foirne í, do i , gan : agus measaim córaide mo ar ar an , ar is . Cibé mór a , go le ag iomad molta mar , agus mé féin .

, , go moltar an fonn ar Éirinn, an , agus is leis sin mise na seo ar , ar na . Dá , trá, a féin ar , ní as i iad i dtrí , mar atá, i , i , agus daingean : agus an Éireann, ní a , go na hEorpa , agus go gur Éire Eoraip; agus fós go go na [agus] sin gur sí foirne , , , go , go , agus go hAlbain, mar is as an atá ag an , , agus i : agus an Éireann, is go , go i treas é, do uaisle, eaglaise, agus Éireann; agus ó , ar eaglaise [é]. a sin ar na seo síos, atá fós, mar atá ; Saltair , Cormac mac (rí agus ); na ; Fionntain i ; Saltair na Rann, Céile Dé; ; na gCeart, Beinén mac ; , i ; Moling, agus Molaga. Ag síos suim na , mar atá, an , na , Réim , na , , , , an Cóir , an , na , agus an Dallán Forgaill go grod i . fós iomad eile , na , mar a mórán , mar atá , , na , , , na , Léana, , Tualaing, agus mórán eile . Is móide fós is Éireann , mar ag na hÉireann, agus ó Éireann ag aon , agus uaisle agus eaglaise Éireann ó aimsir go haimsir. Is móide, mar an , is an atá ann, agus, fós, air le . Óir, go ag Éireann seal, an oiread ag an , gur suim an , iomad na . , ní mar sin do eile na hEorpa, gur , Galli, Goti, , , Saraceni, agus a i dtugadar : , Éire , , caibidil , mar a n-abair, ag ar Éirinn: – “ Éire saor ó ó an uile .” As is go Éire saor ó a agus a ; agus ní mar sin eile Eoraip. Uime sin measaim córa do Éireann do eile Eoraip, agus fós mar le , agus le Éireann é, ó aimsir go haimsir.

, tuig, a , go mé malairt ar an i beagáin págánta na hÉireann mar síos Réim , agus atá é; agus is é is sin ag le ó go , ar iad. eile fós atá agam, go go do , mar atá Síorna , trí , agus go linn i go Síorna céad Éireann, agus dá gcuirinn síos a i trí , ní mé. Uime sin, agus , an rainn atá , tugann do agus , mar . caoga do , : óir , rí , do , , ar ar i a , agus hainnir ; agus ar dó, agus iar , is í , agus air. Mar sin, dá dtugainn caoga do , sise trí , an tan clann do , agus ó féidir , i caoga . Mar sin, ar eile, malairt ar beagáin Éireann : measaim na an seo , na droinge , gan : agus mar Éireann do gan an treas ar an , agus go dtugadar an faill , iar an tearmainn agus an ó an ar bun; agus fós mar idir agus , ar na gcur ó , agus ó an ó aimsir go haimsir.

Agus dá an atá ag cuid an aimsire atá ó go , is é, gur beag na hEorpa uile ar na haimsire . a sin ar an na seo síos: —

Ar dtús na : —

Baalsederhelm, 3518: na Talmudisti, 3784: na , 3760: Nahsson, 3740: , 3786: , 4058: , 4192.

na : —

Metrodorus, 5000: Eusebius, 5190: , 5476.

na : —

Sanctus Hieronimus, 3941: Sanctus Augustinus, 5351: Isidóir, 5270: Orosius, 5199: Béda, 3952: , 5984.

[Ag an dá agus trí ar na , maille an na daoine lean iad lorg , ar na ó an go , gcúig , .i. ó go , 2242, go 942, ó go , 940, ó go na , 485, go [590]: — Summa 5199: is uime na daoine lean an dá an n-aimsir féin, an aimsir seo, 5199, ó go : agus is na an dá , , Eusebius, ó an go , 5199; Orosius, , go ó go , 3184, agus ó go , 2015; agus is í a suim araon, 5199. S. Hieronimus Tituis, d’aois an go . , (), Augustinus caibidil dara ‘de ,’ ó an go . sin araon, go leis an seo, ó an go naoi ar ar ar . eile ar an , an “Martirologia” , iomláine na , ó go , cúig , céad, , agus a naoi.]

Agus mar na seo ar na haimsire atá ó go , ní ag cuid na hÉireann ar an . , ní is mó an drong , caoga, , aimsir ó go ; agus is is mian liom an is i na , na , na , agus na i an cinnte féin.

orm, as a dtugaim iomad rann mar ar an as an , air é is sin gur an suim iomlán an i , malairt ar an é, agus fós is mó do leis na é: óir is i Saltair na ar Éireann féin, agus Saltair mic , agus Saltair na Rann Céile Dé: óir, mar is ionann ‘salm’ agus duan nó dán, is ionann saltair nó ‘psalterium’ agus duanaire, iomad ; agus i atá agus smior an , measaim mar air, ag ar an . Is uime go minic i gcoinne na linn, go an , gur gur an , agus go minic, , aon go .

drong aon duine go . air sin, do iad féin go , , ó aimsir i , go mbídís a nglúine , agus a ndála i go Éireann, mar is as an síos: agus fós , i ar a ; agus fós a gan a malairt i , agus an síos an , . Ag síos ó , mar a ar an mBreatain go , as a an do an ; agus is é ainm an Asser: ag ainm an sin — Aelfred, mac , Egbeirt, Etalmuind, Eafa, , Ingild, , , , , , , , , Elesa, , , , Uodein, , , , , , , , Sceldua, Eremoid, Itermoid, Atra, , , Iafeit, Naoi, ⁊ c., ⁊ c.

[Ag , nó Forais Feasa ar Éirinn, mar a suim Éireann go : atá agus a Éireann, agus a hiliomad le Céitinn, sagart agus ; mar a suim Éireann ó go Gall: agus cibé go ar Éirinn éis , mórán , d’eagla an tsuim seo , iad uile obair, ar a a gcur .]

an : an dála Éireann ó go ; agus an dara ó go Gall, nó an am .

ar Éireann, : agus dá leis dtugaim uaim, is mo . Uime sin, cead aige, agus agam, má dul n-abraim , óir má ann, ní ó ó aineolas atá.

go bás,
CÉITINN.