Gaelaigh mé!

Déanfaidh an suíomh seo ainm iontach Gaelach de do ghnáthainm Béarla!

Is féidir triail a bhaint as anois, nó súil a chaitheamh ar an liosta ceiliúrán.

Séanadh: Rinne mé mo sheacht ndícheall cruinneas na n-ainmneacha sa mbunachar sonraí a dheimhniú, ach tá botúin fós ann gan amhras. Chomh maith leis sin, chum mé leaganacha Gaelacha de mhórán ainmneacha neamhÉireannacha as an nua sa chaoi go mbeadh níos mó daoine in ann sult a bhaint as an suíomh. Mar sin, molaim go láidir duit gan torthaí ón suíomh seo a úsáid i gcomhair taighde scolártha, ar cháipéisí oifigiúla ar nós teastas breithe nó pasanna, nó ar thatúnna!

Cheadaigh mé na foinsí seo a leanas: