Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An ceaṫraṁaḋceathrú althalt.

Ag soseo dode ċruṫuġaḋchruthú an ċeudchéad aṫarathar ór’ónar ḟásamarfhásamar, eaḋoneadhon, ÁḋaṁÁdhamh, agus d’á ṡlioċtshliocht go NoeNaoi, agus as sin go clainnclann clainne NoeNaoi, go dtugṫardtugtar linn craoḃsgaoileaḋcraobhscaoileadh gaċgach aicme d’árdár ġaḃghabh sealḃseilbh Éireann go hiomlán go NoeNaoi, agus fós gaol gaċgach druingedroinge ḋíoḃdíobh féin ré’lena ċéilechéile.

Ar dtús do cruṫuiġeaḋcruthaíodh ÁḋaṁÁdhamh an seiseaḋséú lá d’aois an doṁaindomhain: an cúigeaḋcúigiú bliaḋainbliain deugdéag dodeÁḋaiṁÁdhaimh rugaḋrugadh Cáin agus a ṡiurshiúr Calmana: an deaċṁaḋdeichiú bliaḋainbliain fiċeadfichead dodeÁḋaiṁÁdhaimh rugaḋrugadh AbelÁibil agus a ṡiurshiúr Delbora: i gcionni gceann céidcéad agus trioċadtríocha bliaḋanbliain dodeÁḋaiṁÁdhaimh rugaḋrugadh SéṫSéat, do réirde réir na n-EaḃruiḋeaċnEabhrach, aṁailamhail léaġtara léitear ag Policronicon.

Ag soseo d’aois na n-aiṫreaċn-aithreacha ó ÁḋaṁÁdhamh go NoeNaoi, agus fad na haimsire ó ÁḋaṁÁdhamh go dílinndíle; agus geinealaċginealach NoeNaoi go hÁḋaṁhÁdhamh.

NoeNaoi, mac LaiṁiaċLaimhiach, micmhic Matusalem, micmhic EnoċEnoch, micmhic IareṫIareth, micmhic Malaleel, micmhic Cainan, micmhic EnosEanós, micmhic ṠéiṫShéith, micmhic ÁḋaiṁÁdhaimh: óir a maireann d’éistar éis na dílinnedíleann is dode ṡlioċtshliocht ṠéiṫShéith iad uile, agus do báiṫeaḋbádh slioċtsliocht ĊáinCháin uile fa’nfaoin dílinndíle. Agus is é fad ó ċruṫuġaḋchruthú ÁḋaiṁÁdhaimh go dílinndíle, do réirde réir na n-EaḃruiḋeaċnEabhrach, sé bliaḋnabliana deugdéag a’sagus dá ḟiċiddaichead ar ṡéshé céadchéad ar ṁílemhíle; gonaḋgonadh aire sin do ráiḋdúirt an seanċaiḋeseanchaí an rann soseo: —

CeudCéad aimsearaimsir an ḃeaṫabheatha ḃinnbhinn, ó tá ÁḋaṁÁdhamh go dílinndíle;
bliaḋnabliana caogad, ráḋ ngléglé, ar ṡéshé céadaiḃcéadta ar ṁílemhíle.

Ag soseo mar ṫiga thagann seanċaiḋeseanchaí eile leis an áireaṁáireamh gceudnacéanna: —

bliaḋnabliana agus caoga, agus sé céadchéad, mar ríṁimríomhaim,
A’sAgus míle, mar áirṁimáirím, ó ÁḋaṁÁdhamh go dílinndíle.

TigTagann fós úġdarúdar eile rele seanċusseanchas ar an gcoṁáireaṁgcomhaireamh gceudnacéanna: —

DeiċDeich gcéad bliaḋanbliain, sé-ċéadsé chéad cáin, ar ċaogaidchaoga, go sé bliaḋnaiḃbliana,
Mar ríṁimríomhaim, is rús gan oil, ó ḋílinndhíle go tús doṁaindomhain.

Ag soseogaċgach nduineduine ór’ónar ḟásfhás NoeNaoi i sansa líne díreaċdhíreach: — ÁḋaṁÁdhamh, trioċatríocha ar naoi gcéad bliaḋanbliain; SéṫSéat, dá ḃliaḋainbhliain deugdéag ar naoi gcéad; Enós, cúig bliaḋnabliana ar naoi gcéad; Cainan, deiċdeich mbliaḋnambliana ar naoi g-céadgcéad; Malaleel, naoi gcéad aċtach cúig bliaḋnabliana d’á n-easbaiḋn-easpa; IareṫIareth, dá ḃliaḋainbhliain, a’sagus trí fiċidfichid ar naoi gcéad; EnoċEnoch, cúig bliaḋnabliana agus trí fiċidfichid ar ṫríthrí céadchéad; Matusalem, naoi mbliaḋnambliana, trí fiċidfichid, ar naoi gcéad; LaiṁiaċLaimhiach, seaċtseacht mbliaḋnambliana deugdéag, trí fiċidfichid, ar ṡeaċtsheacht gcéad; NoeNaoi, deiċdeich mbliaḋnambliana, dá ḟiċiddaichead ar naoi gcéad.

Ag soseo dearḃaḋdearbhú an tseanċaiḋetseanchaí ar ré gaċgach árdaṫarardathar díoḃdíobh, aṁailamhail léaġtara léitear ’sansa duainduan darabdar tosaċtosach: — ‘AṫairAthair ċáiċcháich ċoimsiġd’aimsigh neiṁeneimhe,’ ⁊ c.: —

TrioċaTrí naoi gcéad bliaḋanbliain bán,
SaoġalSaol ÁḋaiṁÁdhaimh re alena iomráḋiomrá;
DeiċDeich mbliaḋnambliana risleis sin uile
SaoġalSaol a ṁnámhná mongḃuiḋemoingbhuí:
SaoġalSaol ṠéiṫShéith is eol damdom sin,
A ḋó-ḋeugdó dhéag ar naoi gcéadaiḃgcéad;
Cúig bliaḋnabliana naoi gcéad, roa closcloisteáil,
gogur rug an t-eugt-éag Enós:
DeiċDeich mbliaḋnambliana naoi gcéad, gan gráin,
Aois mic Enóis, Caináin:
Naoi gcéad aċtach a cúig, go mbloiḋmbladh,
SaoġalSaol ṀalaleelMhalaleel mór-ġloinmórghloinn;
ḃliadainbhliain seasgadseasca naoi gcéad,
Do IareṫIareth roimh nduldhul d’eugd’éag;
Trí céadchéad, seasgaseasca, cúig, roa closcloisteáil,
D’EnoċD’Enoch roimh nduldhul i bParrṫasbParthas:
Naoi mbliaḋnambliana seasgadseascad, go mbloiḋmbladh,
Agus naoi gcéad dode ḃliaḋnaiḃbhliana,
Is é sin an saoġalsaol, seang,
TugaḋTugadh do ṀatusalemMhatusalem;
SaoġalSaol LáiṁiaċLáimhiach, luaiḋtearluaitear leat,
SeaċtSeacht gcéad, seaċtṁoġaseachtó, ’sais a seaċtseacht:
SaoġalSaol NóeNaoi, niaṁġlanniamhghlan a ḃloiḋbhladh,
Caoga ar naoi gcéad bliaḋanbliain.

Mar do ċonnairca chonaic Dia, ’iomorroiomorra, slioċtsliocht ṠéiṫShéith ag dul tarthar a ṫiomnathiomna féin, mar do aiṫina d’aithin díoḃdíobh gan cumasgcumasccleaṁnascleamhnas doa ḋéanaṁdhéanamh rele slioċtsliocht ĊáinCháin ċolaiġcholaigh, agus ná’rnár ċoiméadchoimeád siad an fógraḋfógra soinsin, do ċuira chuir dílinndíle do ḃáṫaḋbhá na ndaoine uile, aċtach NoeNaoi agus a ḃeanbhean d’arḃ’darbh ainm Coba, agus a ṫriarthriúr mac, Sem, ĊamCham, agus IafeṫIáfat, agus a dtriardtriúr ban, Olla, OliḃaOlibha, agus OliḃanaOlibhana: óir níor ċumaisgchumaisc NoeNaoi rele slioċtsliocht ĊáinCháin, agus do ḃíbhífíreuntafíréanta. Iar dtráġaḋdtrá [na] dílinnedíleann, rannaisroinn NoeNaoi trí rannaroinn an doṁaindomhain idir a ṫríthrí macaiḃmac, aṁailamhail adeira deir an seanċaiḋeseanchaí: —

Sem roa ġaḃghabh i n-Asiasan Áise n-áit;
ĊamCham go n-agona ċlainnchlann ’sansan Afraic;
IafeṫIáfat uasal agus a ṁicmhic,
Is iad roa ġaḃghabh an Eoraip.

DoDe ċraoḃscaoileaḋchraobhscaoileadh an triairtriúr mac soinsin ór’ónar geineaḋgineadh an dá ċinéalchineál deugdéag agus trí fiċidfichid do ḃía bhí ag tógḃáiltógáil an tuirtúir.

SeaċtSeacht mic fiċeadfichead ag Sem, um Arfaxat, um Asur, um Persius; agus is d’á ṡíolshíol sin na hEaḃruiḋehEabhraigh. TrioċaTríocha mac ag Cam, agus is díoḃdíobh sin Cus agus Canaan. A cúig-deugcúig déag ó IafeṫIáfat, agus is díoḃdíobh sínsin GomerGómar agus MagogMágóg. Ag soseo rann ag dearḃaḋdearbhú na gcinéalgcineál úd, doa ċinchin ó ṫríthrí macaiḃmac NoeNaoi: —

TrioċaTríocha mac mín, monor ngléglé,
CinsiodChin siad ó ĊamCham mac NoeNaoi;
A seaċtseacht fiċeadfichead fil ó ṠemShem,
A cúig deugdéag ó IafeṫIáfat.

Ó IafeṫIáfat doa ċinsiodchin mórán dode luċtlucht na hAsiahÁise, agus luċtlucht na hEorpa uile. DoDe ṡlioċtshliocht ṀagogMhágóg micmhic IafeṫIáfat luċtlucht na ScíṫiaScitia, agus go háiriṫeháirithe na treaḃatreibheanna doa ġaḃghabh Éire iar ndílinnndíle riaroimh macaiḃmhic ṀíleaḋMhíle, aṁailamhail foillseoċama fhoilseoimid i ngaḃálaiḃngabhálacha Éireann iar ndílinnndíle. GiḋeaḋCé ea, cuirfeamcuirfimid síos ann soanseo ar dtús, dode ġaḃálaiḃghabhálacha Éireann riaroimh ndílinndhíle, do réirde réir droinge rele seanċusseanchas, sulsula luaiḋfeamluafaimid na fíor-ġaḃálafíorghabhálacha do rinneaḋa rinneadh uirreuirthi d’éistar éis dílinnedíleann.