Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An t-aonṁaḋt-aonú halt deugdéag.

DoDe ġaḃluġaḋghabhlú na droinge ab huaisleuaisle dode ṪuaṫaiḃThuatha Dé Danann ann soanseo síos.

EoċaiḋEochaidh OllaṫarOllathar, eaḋoneadhon, an DaġḋaDaghdha, OġmaOghma, Eallóid, Breas, agus DealḃaoiṫDealbhaoith, cúig micmhac EalaṫainEalathain, micmhic Néid, micmhic Iondaoi, micmhic Allaoi, micmhic TaitThait, micmhic TaḃairnThabhairn, micmhic Enna, micmhic BáṫaḋBháthadh, micmhic IobáṫIobáth, micmhic BeoṫaiġBheothaigh, micmhic IarḃuineoilIarbhuineoil ḞáiḋFháidh, micmhic NeiṁeaḋNeimhidh, micmhic AġnomoinAghnomoin.

Manannán mac Allóid, micmhic EalaṫanEalathan, micmhic DealḃaoiṫDhealbhaoith.

micmhac DealḃaoiṫDhealbhaoith micmhic OġmaOghma, FiaċaiḋFiacha, OllaṁOllamh, Iondaoi, Brian, IuċarIuchar, agus IuċarḃaIucharbha.

AonġusAonghus, AoḋAodh, Cearmad, agus MíḋirMídhir, ceiṫreceithre micmhac an DáġḋaDaghdha.

Lúġ mac CéinChéin micmhic DianċeċtDhianchéacht micmhic Easairg micmhic Néid micmhic Iondaoi.

GoiḃneannGoibhneann [an gaḃagabha], CreiḋneCreidhne [an céardceard], DianċeċtDianchéacht [an liaiġlia], LuċtaineLuchtaine [an saor], Coirbre an file mac TaraThara micmhic TuirrillThuirrill.

Beigreó mac CoirbreChoirbre ĊaitċinnChaitchinn mic TaḃairnThabhairn.

FiaċaiḋFiacha mac DealḃaoiṫDhealbhaoith agus OllaṁOllamh mac DealḃaoiṫDhealbhaoith.

CaiċérCaichéar agus NeaċtainNeachtain dhá ṁacmhac NaṁatNamhat micmhic EoċaiḋEochaidh ġairḃghairbh micmhic DuaċdoillDhuachdaill.

SioḋmallSiodhmall mac CairbreChairbre ċruimchroim, micmhic EalcṁairEalcmhair, micmhic DealḃaoiṫDhealbhaoith.

Éire agus FóḋlaFódla agus BanḃaBanbha, trí hinġeanainíon ḞiaċaċFhiachach, micmhic DealḃaoiṫDhealbhaoith, micmhic OġmaOghma. [Eirnin inġeaniníon EadarláiṁEadarláimh, máṫairmáthair na mban sin.]

BáḋḃBadhbh, MáċaMacha, agus MóirríoġanMóirríon a dtrí baindéebhandia.

Danann agus BeuċuillBéachaill an da ḃantuaṫaiġbhantuathach, agus BriġitBríd bainḟilebanfhile.

Ag na bantuaṫaiḃbantuatha seo ḃádarbhí an dá ríoġḋáṁrídhámh, eaḋoneadhon Fé agus Meann a n-anmannan-ainmneacha: is uaṫauathu ainmniġṫeara ainmnítear Máġ FeiṁinFeimhin i sansa MuṁanMumhain. Is acaacusan fós baoia bhí Triaṫ-rí-ṫorcTriath-rí-thorc óóna ráiḋtearndeirtear TreiṫeirneTreitheirne MuṁanMumhan.

[Is CriḋinḃéalCrínbhéal, Bruinne, agus CasṁaoilCasmhaoil na trí ċáintecháineadh.]

Is iad roa ḃrisbhris caṫcath MaiġeMhaighe TuireaḋTuireadh ṫuaiḋthuaidh ar ḞoṁórċaiḃFhomhóraigh, agus [an] caṫcath [roiṁeroimhe sin i] MaiġeMaighe TuireaḋTuireadh ṫeastheas ar ḞearaiḃFhir BolgBholg. I sanSa gceudchéad ċaṫchath doa beanaḋbaineadh a láṁlámh dode NuaḋaitNuadhait, agus a ċeanncheann i sansa gcaṫgcath ndéiḋeanaċdéanach.