Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An dara halt deugdéag.

DoDe ríoġaiḃríthe TuaiṫeTuaithe Dé Danann ann soanseo, agus d’ḟadd’fhad a ḃflaiṫisbhflaithis ar Éirinn.

Do ġaḃGhabh NuaḋaNuadha AirgeadláṁAirgeadlámh mac EuċtaigÉachtaigh, micmhic EadarláiṁEadarláimh, micmhic Ordan, micmhic Allaoi, micmhic TaitThait, micmhic TaḃairnThabhairn, micmhic EunaEnna, micmhic IobáṫIobáth, micmhic BeoṫaiġBheothaigh, micmhic IarḃuineoilIarbhuineoil ḞáiḋFháidh, micmhic NeiṁeaḋNeimhidh, ríoġaċtríocht Éireann trioċatríocha bliaḋanbliain, gur ṫuitthit i gcaṫgcath ṀaiġeMhaighe TuireaḋTuireadh ṫuaiḋthuaidh.

Do ġaḃGhabh Breas mac EalaṫanEalathan, micmhic Néid, micmhic Iondaoi, micmhic Allaoi, micmhic TaitThait, an ríġe seaċtseacht mbliaḋnambliana.

Do ġaḃGhabh Lúġ LáṁfadaLámhfada mac CéinChéin, micmhic DianceċtDhianchéacht, micmhic Easairg ḃricbhric, micmhic Néid, micmhic Iondaoi, micmhic Allaoi, ríoġaċtríocht Éireann ceaṫraċaceathracha bliaḋanbliain. Is é an Lúġ soseo d’orduiġa d’ordaigh AonaċAonach TaillteannTailteann ó ṫústhús, mar ċuiṁniuġaḋchuimhneamh bliaḋnabliana ar ṪailltinnThailtinn inġininíon MaḋmóirMhadhmóir, eaḋoneadhon, rí EaspáineSpáinne, ba beanbhean d’Eoċaiḋd’Eochaidh mac Eirc, rí déiḋeanaċdéanach ḞearFhear mBolg, agus ba beanbhean iar sin d’Eoċaiḋd’Eochaidh garḃgarbh mac DuaiċDhuaich doilldhaill, taoiseaċtaoiseach dode ṪuaṫaiḃThuatha Dé Danann. Is leis an mnaoimbean seo doa hoileaḋoileadh, agus doa leasuiġeaḋleasaíodh Lúġ LáṁfadaLámhfada go beiṫbeith ionairminairm dó; agus is mar ċuiṁniuġaḋchuimhneamh onóra uirre-seuirthise d’orduiġa d’ordaigh Lúġ cluiṫeaḋacluichí AonaiġAonach TaillteannTailteann, cóigḋíscoicís roimh LúġnasaḋLúnasa, agus cóigḋíscoicís d’á héis, i gcosṁaileaċtgcosúlacht an ċluiṫechluiche d’á ngairṫíngairtí ‘Olimpiades’; agus is ó’nón gcuiṁnegcuimhne sin doġníoḋa dhéanadh Lúġ, gairṫeara ghairtear LúġnasaḋLúnasa do’nden ċeudchéaddode ċalluinchaileann ‘August,’ eaḋoneadhon, násaḋnásadhcuiṁniuġaḋcuimhneamh Lúġa, [ar a ḃfuilbhfuil FéilFéile GeiḃeannGhéibheann ṖeadairPheadair indiuinniu: agus do ṫuita thit le Mac Coill i gCaondruimgCaondroim.]

Do ġaḃGhabh an DaġḋaDaghdha Mór mac EalaṫaEalatha, micmhic DealḃaoiṫDhealbhaoith, micmhic Néid ríoġaċtríocht Éireann deiċdeich mbliaḋnambliana ar ṫríthrí ḟiċidfichid, [agus do éagd’éag ’sansa ḂruġBhrugh dode ġáiḃghathanna cró an urċairurchair doa ṫeilgtheilg CeiṫlionnCeithleann air i gcaṫgcath ṀaiġeMhaighe TuireaḋTuireadh. EoċaiḋEochaidh OllaṫarOllathar ainm díleasdílis an DaġḋaDaghdha].

Do ġaḃGhabh DealḃaoṫDealbhaoth mac OġmaOghma GriainGrian Éigis, micmhic EalaṫanEalathan, micmhic DealḃaoiṫDhealbhaoith, micmhic Néid an ríġe deiċdeich mbliaḋnambliana, gur ṫuitthit le FiaċaiḋFiacha mac DealḃaoiṫDhealbhaoith.

Do ġaḃGhabh FiaċaiḋFiacha mac DealḃaoiṫDealbhaoith, micmhic EalaṫanEalathan an ríġe deiċdeich mbliaḋnambliana, gur ṫuitthit le hEoġanhEoghan i n-Árdin Ard mBric.

Do ġaḃsadGhabh trí micmhac ĊearmadaChearmada MilḃeoilMilbhéil micmhic an DaġḋaDaghdha, eaḋoneadhon, Mac CuillCoill, Mac CéċtCéacht, agus Mac Gréine a n-anmannan-ainmneacha, ríoġaċtríocht EireannÉireann trioċatríocha mbliaḋanbliain; agus adeiriddeir drong rele seanċusseanchas gurabgur roinnroinnt tréanaċthrianach doa rónsadrinne siad ar Éirinn, aṁailamhail adeirṫeara deirtear i sansa rann soseo: —

Giḋ Éire iolar míle,
RannaidRoinneann siad an tír a dtreiḋedtrí;
AiriġAirigh uilloll na n-eċtn-éacht n-uailleoille,
Mac CuillCoill, Mac CéċtCéacht, Mac Gréine.

GiḋeaḋCé ea, ní roinnroinnt tréanaċthrianach do ḃía bhí eadorraeatarthu, aċtach sealuiḋeaċtsealaíocht flaiṫisflaithis, eaḋoneadhon, gaċ regach re mbliaḋanbliain ag gaċgach aon díoḃdíobh ar uainiḃuainibh, aṁailamhail aduḃramara dúramar ṫuasthuas i n-anmannaiḃin ainmneacha na críċecríche seo, [agus is i gcaṫgcath ṪaillteannThailteann doa ṫuiteadarthiteadar a dtriardtriúr]. Is uime doa gaireaḋgaireadh na hanmannahainmneacha soseo do’ndon triartriúr ríoġ soinsin, do ḃríġde bhrí gurabgur Coll, CéċtCéacht, agus Grian ba déédhéithe adarṫaadhartha ḋóiḃdóibh. Coll, iomorroiomorra, ba diadhia do ṀacMhac CuillCoill, agus EaṫúrEathúr a ainm díleasdílis, agus BanḃaBanbha a ḃeanbhean. Mac CéċtCéacht, tratrá, céċtCéacht a ḋiadhia, TeaṫúrTeathúr a ainm, agus FóḋlaFódla a ḃeanbhean. Mac Gréine, iaraṁiaramh, Grian a ḋiadhia, CeaṫúrCeathúr a ainm, agus Éire a ḃeanbhean.

Oirbsean ainm díleasdílis ṀanannáinMhanannáin: is uaiḋuaidh ráiḋteara deirtear LoċLoch n-OirbseannOirbsean. Óir an tan doa toċlaḋtochlaíodh a ḟeartfheart, is ann do ṁoiḋa mhaidhm an loċloch faoi ṫírthír. IsAgus d’ḟoillsiuġaḋd’fhoilsiú an neiṫ seo, do rinneaḋrinneadh na roinnrainn seo síos: —

EaṫúrEathúr árdard foa fuair mioḋmiodh, garg an fear,
Coll a ḋiadhia, uaó an DaġḋaDaghdha ’narnár duḃdubh, BanḃaBanbha a ḃeanbhean;
TeaṫurTeathúr teann, tréntréan a ṫroidthroid, gérgéar a ġreiṫghreith,
FóḋlaFódla a ḃeanbhean mór-n-éċtmór an éacht roa druiḋdruidh, CéaċtCéacht roa ċreidchreid;
CeaṫúrCeathúr caoṁcaomh, caoṁcaomh a lí, ba saorshaor é;
Éire a ḃeanbhean, bean ḟialfhial í, Grian a ḋédhé.
Manannán mac Lir ó’nón loċloch, roa sírshir sreaṫsraith,
Oirbsean a ainm, iar gcédgcéad gcloṫcloth égéag adbaṫadbath.

Do réirDe réir SaltraċSaltrach ĊaisilChaisil, is trí bliaḋnabliana teastateastaithe dode ḋádhá ċédchéad, fad flaiṫisflaithis TuaiṫeTuaithe Dé Danann ar Éirinn. TigTagann an rann soseo leis finleis sin: —

SeaċtSeacht mbliaḋnambliana nóċadnócha is cédcéad
An t-aireaṁt-áireamh sin noċanach brégbréag,
Do ṪuaiṫThuath Dé Danann go ngus
Ar Éirinn i n-árdḟlaiṫeasin ardfhlaitheas.